แนวคิดต่อยอดธุรกิจให้มีรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม ช่วยให้การทำธุรกิจมีแนวทางความสำเร็จที่มากขึ้น..

แนวคิดต่อยอดธุรกิจให้มีรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม ช่วยให้การทำธุรกิจมีแนวทางความสำเร็จที่มากขึ้น..

ต่อยอดธุรกิจ
การทำธุรกิจเองไม่จำเป็นที่จะต้องมีการยึดติดในการทำธุรกิจรูปแบบเดิม ๆ เสมอไปที่จำเป็นต้องขายสินค้าหรือการบริการที่พึงพอใจให้แก่ลูกค…
Read More